Thema-avonden, daar steekt u wat van op.

Onder dat motto zijn we in 2012 van start gegaan met een nieuwe activiteit. Het gaat hierbij om ontmoetingsavonden rond een thema, waarbij steeds per bijeenkomst één zorgvuldig gekozen onderwerp wordt behandeld door een inleider die hiertoe is uitgenodigd. Vaak gaat het hierbij om zaken die van belang zijn voor 55+ers. Tijdens de presentatie van het onderwerp zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen, wat de levendigheid van de avond zal verhogen.
De avonden staan open voor alle 55+ers uit de 4 kernen.
Deze avonden worden  georganiseerd in het HelvoirThuis. Per bijeenkomst wordt een bescheiden entree gevraagd van € 2,-.(incl. een kop koffie of thee).

De programma opzet van de avonden is als volgt:

19.00-19.30 uur:  inloop en welkom met koffie/thee.
19.30-20.30 uur:  presentatie van het thema.    
20.30-21.30 uur:  nazit met borrel.

Informatie hieromtrent kun je inwinnen bij Dominique Venrooy, tel. 0411 642613