Veilig ouder worden

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wie uw (bank)zaken zal regelen op het moment dat u dat zelf niet meer kan of anders gezegd u uw 'eigen belangen niet meer kunt behartigen?'

Wie mag er dan beslissingen nemen? Wie mag uw huis verkopen?
Er is een wettelijke regeling, maar als u zelf de regie in handen wenst te nemen, kunt u er aan denken om deze zaken tijdig op papier vast te leggen. Voor een aantal van deze zaken is een notariële akte, een levenstestament nodig. Een andere mogelijke oplossing is om uw bankproducten op maat aan te passen, bijvoorbeeld door toepassing van een zakgeldrekening.

Na het overlijden blijken de erfgenamen niet altijd met elkaar overweg te kunnen. Zijn er punten voor overlijden niet besproken en zorgt dat voor een rumoerige afwikkeling van de nalatenschap? Door tijdig te anticiperen op de situatie is het veelal mogelijk om met een testament, een professionele executeur, of met pre-nalatenschaps mediation, deze aandachtspunten aan te pakken.

Na het overlijden kan met behulp van nalatenschaps mediation gekeken worden naar de gemeenschappelijke belangen en de individuele belangen bespreekbaar te maken.

Tijdens de bijeenkomst op donderdag 13 februari heeft de werkgroep DVG [Dementie Vriendelijke Gemeente] een nieuwe inwoner uit Haaren uitgenodigd, mr. Laura van Kempen-Cremers. U bent welkom in het HelvoirThuis inloop 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.

Zij is kandidaat notaris, gespecialiseerd in het familie-, en erfrecht; is nalatenschaps mediator en gecertificeerd Novex executeur. Tot en met september 2018 was zij notaris in de gemeente Oisterwijk.

Tijdens deze bijeenkomst gaat zij ons in eenvoudige taal meenemen in de omgeving die wij zelf kunnen maken en waarin wij veilig ouder kunnen worden. Zit u met vragen of weet u niet of de documenten die u heeft voldoende regelen? Schrijf de vragen op en/of neem de documenten met u mee.

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) Haaren bestaat uit vrijwilligers en zorgprofessionals uit de vier kernen van de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente. Meer informatie bij Ineke Matheeuwsen (tel. 06 - 8369 2717) of via dvghaaren@gmail.com.