De ouderenadviseur binnen onze vereniiging heeft in eerste instantie een luisterend oor bij vragen of problemen waar je zelf (of via je kinderen) niet uitkomt.

Informatie is te verkrijgen bij Dominique Venrooy, tel 0411 642613