Klusjesdienst

De Klusjesdienst van onze vereniging is vooral bestemd voor leden die zelf niet in staat zijn, een eenvoudig klusje in en rondom het huis uit te voeren en die om wat voor reden dan ook, geen beroep kunnen doen op familie en / of vrienden.

Aan de volgende voorbeelden van kleine klusjes moet je denken:

  • Lekkende kraan verhelpen
  • Ophangen van schilderij / plank e.d.
  • Instellen van radio en televisie
  • Vervangen van een lamp
  • Bijvullen van de centrale verwarming
  • Herstellen van rolgordijnen
  • Reparatie van schemerlampen e.d.
  • Vervangen van filters van de afzuigkap
  • Hulp bij kleine computerproblemen
  • Leren omgaan met nieuwe (huishoudelijke) apparaten

Echt kleine klusjes die iemand zelf niet (meer) kan maar te klein zijn om er een vakman voor te vragen!

Zijn er onkosten aan het klusje verbonden b.v. vanwege een onderdeel dat moet worden vervangen en gekocht, dan dient de aanvrager die zelf te betalen. Is de klus te groot of te moeilijk dan wordt doorverwezen naar een bedrijf.

Hoe werkt het?

Als u een klusje hebt dat valt onder de beschrijving in dit artikel dan kunt u een aanvraag indienen bij de contactpersoon Klusjesdienst:

Mevr. Arianne van Oerle-van der Vaart, 641109 en / of email: afamoeva@gmail.com