Beweegroute Helvoirt: De schop in de grond!

 

Na maanden van voorbereiding is het zover: in de week van 15 oktober is gestart met de aanleg van de beweegroute in Helvoirt. In een week tijd werden alle toestellen geplaatst én de belijningen aangebracht, die gezamenlijk de route vormen met als bestemming: fitte Helvoirtenaren!

Uiteraard zijn de aanwonenden, maar ook alle andere inwoners van Helvoirt van harte uitgenodigd voor de opening van de Beweegroute op 31 oktober!  Op die dag ben je vanaf 10 uur van harte welkom op het speelplein voor het HelvoirThuis. De opening, in aanwezigheid van alle basisschoolkinderen, genodigden en hopelijk veel belangstellende Helvoirtenaren, is om 10.30 uur en de verwachte eindtijd rond 11.30 uur. Duim je mee voor goed weer, zodat we de opening niet naar de sportzaal hoeven te verplaatsen?

De dagen na de opening zijn er voor jong en oud verschillende activiteiten om kennis te maken met de 'Beweegroute Helvoirt'. Informatie hierover vind je in het HelvoirThuis. Ook op Helvoirt.net én onze eigen website www.55plushelvoirt.nl zal in de komende weken aandacht worden besteed aan de route.

Bij de opening van de 'Beweegroute Helvoirt' zullen in het HelvoirThuis flyers klaarliggen waarin op 3 niveaus [makkelijk, gemiddeld en moeilijk] wordt aangegeven welke oefeningen je op elk toestel en bij alle belijningen kunt doen. Deze oefeningen zullen binnenkort ook alvast te downloaden zijn via de website van onze Vereniging.

Maar wellicht vormt het een drempel(tje) om in je uppie de uitdaging van de route aan te gaan. Daarom is het des te mooier dat je je ook kunt aansluiten bij een groepje dat wekelijks een rondje maakt onder deskundige begeleiding. Dit groepje komt er speciaal voor 55 plussers (en dus ook voor mensen met een rollator). Elke vrijdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur staat Carla Poppelier dan klaar om jullie te begeleiden. Bij haar, (0411-644133), kun je ook meer informatie krijgen. In ieder geval zal een startaanbieding gelden van 12 lessen voor € 20,- Dit is inclusief de eerste 2 keer koffie gratis vanuit 'Gewoon Gezond', dat wordt aangeboden door de GGD. Ga je samen met anderen deze uitdaging aan?

In onze samenleving wordt anno 2018 grote nadruk gelegd op een half uur bewegen per dag, de zelfredzaamheid van burgers en oud worden in je eigen woning.

Burgers moeten waar mogelijk voor zichzelf en/of voor elkaar zorgen. Uit onderzoek blijkt dat een goede inrichting van onze openbare ruimte in grote mate bijdraagt aan beweeg-momenten voor jong en oud en derhalve ook aan zaken als minder overgewicht en zelfredzaamheid van ouderen. Mensen die werken in de wereld van sport en bewegen zijn ervan overtuigd dat sport en bewegen goed zijn voor je gezondheid, voor je persoonlijke ontwikkeling en voor sociale cohesie in de samenleving. Volgens economen is een extra levensjaar in goede gezondheid zelfs € 100.000,- waard.

Een beweegvriendelijke omgeving kan mensen stimuleren meer aan hun gezondheid te werken en bij ouderen een (substantiële) bijdrage leveren aan zelfstandig wonen en zelfredzaamheid.

We wensen je een volop genietend en lekker gezond bezig zijn toe!