Fotografie

In het afgelopen jaar hebben een twaalftal leden deelgenomen aan de cursus "het maken van een fotoboek via internet". 

Duidelijk is dat zij in ieder geval zoveel hebben opgestoken, dat je de eerste resultaten beslist als 'echt goed' mag betitelen.

Over volgende fotografieactiviteiten zie bij computeren.

Informatie bij Edward de Vries, tel 0411 643794