Van de bestuurstafel

Onze vereniging kent vele verschillende activiteiten en activiteitenclubs. Vele daarvan komen wekelijks bij elkaar en dat al jarenlang. Wij zijn daar erg blij mee en hebben grote waardering voor de vrijwilligers die deze activiteiten begeleiden.

Ook vinden we het fijn dat deze activiteiten goed bezet zijn en staan ervoor open dat zoveel mogelijk ouderen, ook ouderen uit dorpen om ons heen hierbij aanschuiven. Het is er vaak gezellig en je ontmoet er anderen.

We maken bij onze activiteiten onderscheid in een tweetal soorten:

1.Activiteiten alleen voor leden bijvoorbeeld de kerstviering, kaartavonden, bridge en biljarten enz.

Deelnemen aan dit soort activiteiten, die soms gratis zijn maar vaak ook een (kleine) bijdrage van de deelnemers vraagt, is voorbehouden aan leden van onze vereniging en aan leden van onze zusterverenigingen, KBO's uit de omgeving.

We willen daar meer op gaan toezien, omdat blijkt dat er bij diverse activiteiten deelnemers zijn die geen lid van onze vereniging zijn en wij vinden dat niet eerlijk ten opzichte van deelnemers die wel lid zijn en wel hierom: aan iedere activiteit zijn kosten verbonden (de hoogte van de kosten verschilt per activiteit). Voor leden zijn er activiteiten gratis en soms moeten ze een kleine bijdrage betalen. De vereniging betaalt (uit de contributie van de leden) de kosten van een activiteit. Dus indirect betalen de leden van onze vereniging via hun contributie voor de kosten die (ook) gemaakt worden voor deelnemers die geen lid zijn en dus geen contributie betalen.  Aan deze situatie: dus niet-leden die deelnemen aan de vaste activiteiten voor de leden van onze vereniging, willen we een eind maken.

We hebben een inventarisatie gehouden, welke deelnemers geen lid zijn en verzoeken hen (zij krijgen een persoonlijke brief) vriendelijk om vóór 01-01-2019 lid te worden of bij ons of bij de KBO in de eigen woonplaats. Het is uiteraard ook mogelijk om lid te worden van onze vereniging wanneer men een andere woonplaats heeft. In de toekomst gaan we toezien op het lid-zijn van onze vereniging of KBO-lid.

Na 01-01-2019 zijn we helaas genoodzaakt de niet-leden mee te delen dat ze niet meer welkom zijn bij de vaste activiteiten die alleen voor onze leden zijn. De (nog) niet-leden kunnen zich melden bij ons secretariaat: (0411/645242), of per email:   l.schulte.van.amelsvoort@kpnmail.nl

2.Activiteiten voor leden èn niet-leden b.v. klassiek met Kees, Ameezing ochtend, op de koffie bij… enz. Deelnemen aan deze activiteiten staat open voor zoveel mogelijk ouderen uit Helvoirt en omgeving, echter aan niet-leden wordt vanaf 01–01–2019 een hogere bijdrage gevraagd. Dat is wel zo eerlijk naar onze eigen leden. In veel gevallen is dat € 3,- aan onze leden en € 5,- aan niet-leden. Meestal is dit inclusief een kopje koffie of thee. Kortom het is (ook financieel) echt de moeite waard om lid te zijn van V55+H.

Het bestuur hoopt op deze manier recht te doen aan de voordelen die je hebt als je lid bent van onze vereniging.