Opzegging

Opzegging kan alleen schriftelijk bij de penningmeester. Je lidmaatschap eindigt vervolgens bij de start van een nieuw kwartaal.