Het bestuur

Vereniging 55+ Helvoirt heeft een bestuur van maximaal negen leden, welke door de leden op voordracht van het bestuur wordt gekozen. Ook de leden kunnen kandidaat-bestuursleden inbrengen. Minstens eenmaal per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering en zo nodig meerdere keren per jaar. De bestuursleden verdelen de functies en taken onderling en maken dat bekend bij de leden, o.a. middels het eigen verenigingsblad "'t hofblad". Het bestuur ziet erop toe dat de diverse onderdelen van de vereniging goed functioneren.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL Helvoirt, 0411 642635, voorzitter

Louise Schulte-van Amelsvoort, Tilburgstraat 19, 5268AP Helvoirt, 0411-645242, secretaris

Adrie van Hattum - Vugts, Tilburgstraat 14, 5268 AP Helvoirt, 06 1770 4901, penningmeester

Miel Bogaerts, Lage Driesstraat 21, 5268 BP Helvoirt, 0411 642003, vice-voorzitter

Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30a, 5268 BB Helvoirt, 0411 607921

Het bestuur heeft onderling - uiteraard - de taken verdeeld. Wil je weten wie als eerste aanspreekbaar is, klik dan hier.