Activiteitenleiders

De vaste activiteiten, die geregeld plaatsvinden (van wekelijks tot bijna dagelijks) worden “bestuurd” door een activiteitenleider. Deze activiteitenleiders zijn geen lid van de activiteitencommissie, maar zorgen dat de betreffende activiteit ordelijk verloopt en bevordert de samenhang binnen de deelnemersgroep en is de spreekbuis naar het bestuur van de vereniging als het gaat over wensen en verlangens. Eventuele deelnemersbijdrage wordt door hen geïnd en afgedragen aan de penningmeester van de vereniging.