Algemene Ledenvergadering

Elk jaar, meestal in maart, vind de Algemene Leden Vergadering plaats. Alle leden ontvangen daartoe ruim van tevoren een agenda en de daarbij behorende stukken.

Het (concept)verslag van de ALV van 9 maart 2017 vindt u hier.