"'t hofblad"

Dat is de naam van ons verenigingsorgaan. Het verschijnt op de eerste donderdag van elke maand en bevat naast verslagen van voorbije gebeurtenissen een overzicht van komende activiteiten. Daarnaast komen ook leden van de vereniging voor het voetlicht en wordt aandacht besteed aan recepten, computer-weetjes en wat er (bestuurlijk) leeft binnen Vereniging 55+ Helvoirt. 

Kopij voor 't hofblad is - uiterlijk op de 24ste van de maand - welkom via info@55plushelvoirt.nl en / of een van de redactieleden:

Frans van Lith, fransvanlith@xs4all.nl  

Edward de Vries,  eidevries@home.nl