PERSBERICHT

 

'BEWEEGROUTE HELVOIRT' SCHIET OFFICIEEL UIT DE STARTBLOKKEN OP 31 OKTOBER

Genoeg warmgelopen! Na  veel brainstormen, sponsorwerving en maanden hard werken is het eindelijk zover: Op woensdag 31 oktober vanaf 10.00 uur wordt de beweegroute in Helvoirt feestelijk geopend.

Plan Belevingstuin maakt flinke stappen

Zoals inmiddels bekend is de Vlindertuin nabij het Hofpad verleden tijd. De helft van het perceel is verkocht aan 3 aanwonenden. Het overige deel én de ruimte rondom de woningen daar wordt een Belevingstuin. Een tuin waar straks een heerlijke wandeling gemaakt kan worden en veel te genieten valt van kleur, geur en biodiversiteit. Een enthousiaste werkgroep onder leiding van Edward de Vries is vanaf eind september aan de slag gegaan met als uitgangspunt de aanleg in het komend voorjaar te realiseren. 

Hoe wordt de Belevingstuin?

Twee tuinontwerpers Marleen van Tilburg uit Vught en Dorien Leijdens uit Biezenmortel zijn volop bezig met het maken van een ontwerpschets. Tijdens bijeenkomsten met bewoners van de zorgafdeling Leyenhof en een inspiratie- en informatieavond met direct betrokkenen, heeft het ontwerpersduo voldoende wensen en ideeën boven water gekregen om te komen tot een passend ontwerp. Het is de bedoeling dat dit ontwerp op maandag 25 februari vanaf 19 uur in de Leyenhof gepresenteerd zal worden.

Fondsenwerving
Om de aanleg van de Belevingstuin rondom het Hofpad te bekostigen wordt een aantal fondsen benaderd. Met een bijdrage vanuit de gemeente moet het allemaal haalbaar zijn. Plaatselijke bedrijven en particulieren die een (financiële) bijdrage willen leveren aan dit mooie project zijn van harte welkom. Alle bijdragen zijn meegenomen, ook al zijn nog zo klein. Neem gerust contact op met de projectleider, Edward: ( 0411-643794, e-mail: eidevries@home.nl

Aanleg en onderhoud

Als er straks een mooi ontwerp is, komt het echte werk pas. De aanleg en het onderhoud. Sommige werkzaamheden komen voor rekening van de gemeente, maar om het allemaal een beetje betaalbaar te houden wordt er ook een beroep gedaan op vrijwilligers.
Bij de aanleg moet men denken aan werkzaamheden van 1 week. Als dat gebeurt met 10 helpers zou dat mooi zijn. Het onderhoud vraagt meer tijd. De bedoeling is om 2 groepen van 5-6 personen samen te stellen die dan 1 keer per maand een ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur gezellig mee komen werken. Iedereen brengt zij eigen pauzedrankje mee dat dan rond 10.30 uur wordt genuttigd om lekker even met elkaar buurten. Het loopt al vrij aardig met de aanmelding als vrijwilliger, maar wat extra handjes zijn nooit weg. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Christ van Iersel, ( 06 10826054 (tel./app) christvaniersel@gmail.com