Bedevaart naar de Heilige Eik op 30 mei

Onze traditionele bedevaart naar de Heilige Eik samen met de KBO-leden van Esch, Haaren en Biezenmortel is dit jaar gepland op dinsdag 30 mei a.s.

We vertrekken vanaf het kerkplein om 13.15 uur. We gaan met auto’s. Wanneer u graag meegaat, maar geen vervoer hebt is dat geen probleem, wel graag even opgeven bij uw aanmelding. Kosten voor meerijden is € 3,-- p.p. Te betalen aan de chauffeur.

De Mariaviering is om 14.00 uur in de kapel en wordt geleid door leden van KBO Esch en Haaren.

Na afloop is er ’n gezellig samenzijn met koffie en gebak  bij café Mieke Vingerhoeds, Oude Grintweg 90 te Oirschot. Als u hiervan gebruik wilt maken dient u dat ook bij opgave te vermelden. De kosten zijn voor eigen rekening.

U kunt zich telefonisch opgeven vóór 20 mei bij Annie Timmermans ( 218947 of via mail bij Jo van Riel: jovanriel@gmail.com.

Wanneer u zich niet heeft opgegeven kan men u bij Mieke Vingerhoeds helaas geen gebak aanbieden!!!

Activiteitencommissie

Lucie van de Pas